Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

Mobile eClass
- Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016 -

Τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσετε στην mobile έκδοση του eClass είναι τα εξής: URL, USERNAME και PASSWORD.
Στο πεδίο URL συμπληρώνετε την διεύθυνση της πλατφόρμας (eclass.tlpm.gr) και κατόπιν τους προσωπικούς σας κωδικούς. 

iOS   Android