Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

project Βαλκάνια
- Τρίτη, 06 Μαρτίου 2018 -

Την Τρίτη 06/3 στις 20:00 στην αίθουσα Χ. Παπαδόπουλου θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη συνάντηση για το project Βαλκάνια υπό την επίβλεψη του κ. Σταυρίδη.