Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Η δίκη των ρεμπετών
- Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2018 -

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε την ηλεκτρονική μορφή της νέας μας έκδοσης με τίτλο: Η δίκη των ρεμπετών.
http://tlpm.teiep.gr/el/publications.html (ΕΨΕΤΕΜ ΤΛΠΜ ΤΕΙ Ηπείρου)