Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Ενημέρωση χρηστών mobile εφαρμογής
- Κυριακή, 17 Δεκεμβρίου 2017 -

Οι χρήστες της εφαρμογής Open eClass Mobile, στο πεδίο domain name (URL) θα πρέπει να πληκτρολογούν το eclass.tlpm.gr και κατόπιν τους προσωπικούς τους κωδικούς. 

iOS   Android