Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Η πλατφόρμα TLPM eclass αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Ανακοινώσεις

  • - Δευτέρα, 02 Μαρτίου 2015 -

    Για την εγγραφή σας και πιστοποίηση στην εν λόγω πλατφόρμα εισάγετε ως διαπιστευτήρια το όνομα και τον κωδικό χρήστη που ήδη χρησιμοποιείτε στο Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Βαθμολογίας.

    Όσοι έχουν τον ξεχωριστό κωδικό για το Eclass τον χρησιμοποιούν κανονικά.